Kako ostvariti garanciju

Kako ostvariti i produžiti garanciju?

Zakon o potrošačima Republike Srbije propisuje saobraznost 2 godine na električne alate 6 meseci na neelektrične tj alate koji u sebi ne sadrže električne delove. Datum početka važenja saobraznosti je datum kupovine tj odnosno isporuke u slučaju Internet kupovine (prelaska u posed kupca). Da biste ostvarli pravo na garanciju neophodno je da uz garantni list da dostavite i fiskalni račun, naravno oba dokumenta moraju biti ispravno popunjena

Medjutim odredjeni brendovi, sem standardne saobraznosti, imaju mogućnost i da produžite garanciju prijavljivanjem na sajtu kada dobijate sertifikat o produženoj garanciji. I u ovom slučaju svi dokumenti moraju biti ispravno popunjeni, datumi na fiskalnom računu, garanciji i sertifikatu o produženoj garanciji moraju biti isti. Dokumenti zajedno sa alatom šalju se adresu kompanije uvoznika ili na adresu najbližeg ovlašćenog servisa (spisak servisa se obično nalazi na garantnom listu ili potvrdi o produženoj garanciji)

Evo koji tipovi garancije postoje u slučaju najprodavanijh brendova

Villager alati

  • Zakonska saobraznost iznosi 24 meseca.
  • Garanciju je moguće je produžiti za sve Villager alate osim Villager Fuse baterije. Produženje je moguće na sajtu https://www.villager.rs/page/warranty i tada je garancija 3 godine. Rok za prijavljivanje je u roku od 60 dana od datuma kupovine

Metabo alati

  • Standardno za fizička lica garancija za kupljeni alat (za punjače baterija, pneumatske alate, električne alate i akumulatorske alate) je 24 meseca.
  • Standardno za pravna lica garancija za kupljeni alat je 12 meseca.
  • Saobraznost na Metabo baterije je 3 godine
  • Pruduženje garancije je moguće registracijom na sajtu https://www.metabo-service.com/sr/login, garancija do 36 meseci. Rok za prijavljivanje je u roku od 4 nedelje od datuma kupovine

Ukoliko imete bilo kakvu nedoumicu oko ostvarivanja garancije, kontaktirajte nas putem emaila , rado ćemo pomoći